Artikkel1

2014. aasta suvel loodi Eestis uus algkool – Gaia Kool. Gaia on Maa nimi. Ning nagu nimi vihjab, on kooli süvaõppe suundadeks loodusõpetus ja pärimuskultuur. Alates septembrist õpib koolis 10 õpilast.

Idee luua uus kool, mis lähtub Gaia hariduse põhimõtetest, sündis 3 aastat tagasi toimunud kuuajalise Gaia hariduse koolitajate kursuse käigus. Kursuse jooksul leidsime end korduvalt sõnamas: „Küll on kahju, et seda kõike koolis ei õpetatud, kui me lapsed olime"! Seega küsisime endilt: „Miks peaksid meie lapsed käima sama rada?" Sellest kasvas välja otsus – loome uue kooli, mis järgib Gaia hariduse põhimõtteid, kuid annab samal ajal haridust riikliku õppekava järgi.

Pärast kaheksat ettevalmistavat kuud, mille käigus vormistasime era-algkool i toimimiseks vajalikud dokumendid, avati 2014. aasta augustis Gaia Kool. Eestis on igal alustaval koolil võimalus valida kahe õppekava vahel. Õpe saab toimuda kas Waldorf- või riikliku õppekava järgi. Me otsustasime valida riikliku õppekava. Riiklik õppekava on professionaalselt koostatud dokument, mis kirjeldab põhihariduse omandamiseks vajalikke teadmisi. Iga kool saab aga ise kujundada õppekava edasi andmise meetodeid. Meie otsustasime pakkuda oma koolis klassikalist haridust vastavalt riiklikule õppekavale, kuid valida hoolikalt õpetamise metoodikat.

Meil on emakeele, matemaatika, muusika, käsitöö jms tunnid. Mis teeb meie kooli erinevaks on see, kuidas me õpetame. Vabadus ja vastutus – need on kaks meie õppeprotsessi võtmesõna. Me usume, et meie lapsed peaksid olema vabad, et teha oma otsuseid ning samas olla toetatud oma ande leidmisel ja unistuste elluviimisel. Samal ajal teadvustame, et vabadus ilma vastutuseta on kaos. Meie eesmärk on anda oma lastele vabadus valida ja oskus võtta vastutust.

Nii näiteks lähtume tundide ülesehitusel ka laste tahtest. Aeg-ajalt arutame lastega, mida ja kuidas õpime ning arvestame ka laste huviga. Kui lastel on tekkinud huvi akrobaatika vastu, siis kutsume kooli õpetaja, kes meile kehalise tunnis akrobaatikat õpetab. Kui tööõpetuses tahetakse mitu tundi järjest meisterdada, siis on ka see lihtsalt korraldatav.
Mõnikord saavad õpilased, kes on mõnes aines eriti nutikad, võtta õpetaja rolli ning anda oma teadmisi ka teistele edasi.

Meie eesmärgiks on hoida õpilastes huvi ja anda neile arusaam, et nad õpivad iseenda, mitte oma vanemate, heade hinnete, ülikoolidiplomi või ühiskonna pärast. Me eeldame, et iga laps võtab vastutuse enda ja end ümbritseva maailma eest endale ning lapsed on võimelised vastutust võtma isegi 7-aasta vanusena.

Ühe põhimõttena järgime õppimist läbi praktika. Sügise jooksul tegid lapsed tööõpetuse tundides palju käsitööd – savist kruuse, postkaarte, küünlaid ja muud. Kõiki motiveeris väljakutse minna omatehtud kraami laadale müüma. Jõulude eel osalesimegi Nõmme jõululaadal, kus lapsed oma tehtuga kauplesid. See protsess õpetas lastele kannatlikkust ja täpsust (käsitöö), meeskonnatööd (planeerimine ning müümine), matemaatikat ning finantsplaneerimist (hindade ja müügi kalkulatsioonid) ning ühist otsustusprotsesse (tulu jagamine laste vahel ning ühise klassi raha hoiustamine tulevikuks). Ühise otsuse tulemusena otsustati teenitud 26-st eurost maksta 2 eurot ja 1 sent igale lapsele isiklikuks kasutamiseks ning ülejäänu jätta ühiseks kasutamiseks tulevikus.

Praktilise õppe raames oleme käinud metsamatkal, muuseumides, seenel ja mujal. Loomulikult oleme väljas nii palju kui saame. Kooliaasta põhineb Eesti rahvuskalendril. Igal kuul tähistame mõnda traditsioonilist püha, mis annab meile võimaluse kokku tulla nii lapsevanemate kui lastega. Nii käib elurütm peost peoni ning alati on mõni põnev sündmus ees ootamas. Kalender annab igakuiselt ka läbiva teema, mis ühendab erinevad tunnid tervikuks. September oli kodu ja pere kuu, oktoober metsakuu, november esivanemate kuu ja detsember valguse uuestisünni kuu. Nii tegime oktoobri jooksul mitmeid matku metsa ja võtsime loodusõpetuses süvendatult taimede ja loomade teemat. Detsembris tegime palju käsitööd ning kooli jõulupeol tegime suure tule, et tervitada valgust.

Meie esimene semester on olnud suur õppeprotsess, täis avastusi ja uusi alguseid. Loomulikult pakub elu lisaks rõõmudele ka hulgaliselt lahendust vajavaid väljakutseid. Võtame seda kui kasvuprotsessi loomulikku osa ning loodame sirguda iga päevaga suuremaks ja targemaks. Täna saame öelda, et oleme kõik rahulolevad ja veelgi rohkem veendunud, et Gaia Kooli on Eestis vaja.

Ootame eelseisvaid aastaid, et jätkata oma teekonda käsikäes lastega ja toetada arenguteel lapsi nii, et neist kasvaksid inimesed, kes on õnnelikud, tasakaalus ja kel on võime olla maailmakogukonna kaasloojad.

Marit Otsing
Gaia Kooli juhataja

marit@bucha.ee

Loe ka Gaia koolist rahvusvahelise Gaia Hariduse veebist: SIIN