Ökokogukonnad

Ökokülade liikumine on viimase 40 aasta jooksul maailma globaliseerumisega seoses jõudu saanud rohujuuretasandi liikumine, kus proovitakse leida tehnoloogilisi lahendusi ja sotsiaalseid mudeleid, kuidas elada jätkusuutlikult: keskkonda ja teineteist kahjustamata ning elada viisil, mis looks kõigile ökokülade elanikele ning teistelegi lisaväärtust.

Nende kogukondade eesmärk on kestlik eluviis, mida täiendab inimeste omavaheline teineteise arengut toetav teadlik töö. Tegemist on teadlikult loodud kogukondadega, kes demonstreerivad oma eluviisiga kuidas elada jätkusuutlikult nii ökoloogilises, majanduslikus, sotsiaalses kui maailmavaatelises mõttes.

Maailma ökokogukonnad on koondunud võrgustikku GEN International (Global Ecocillage Network). Euroopa Ökokogukondade Ühendus (GEN-Europe – Global Ecovillage Network Europe) on GEN International’i liige ja rahvusvaheline MTÜ, millel on konsultatiivne staatus ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures (ECOSOC) ning mis toimib partnerina ÜRO Koolitus- ja Uuringuinstituudi (UNITAR) juures jätkusuutliku elu loomiseks Maal.