Artikkel4

Krista Noorkõiv

EÖÜ juhatuse liige ja Eesti esindaja GEN Europe ´is

Selle suvel õnnestus mul teostada ammune suur unistus - osaleda GEN Euroopa konverentsil. Toimus see seekord Saksamaal Berliini lähistel Zegg'i kogukonnas ning oli järjekorras juba 19.konverents, minu jaoks aga esimene. Olin seal Eesti Ökokogukondade Ühenduse esindajana ning osalesin kahepäevasel GEN Euroopa üldkogu (General Assemble) kogunemisel 7.-8. juulil, kus kinnitati eelmise aasta aruanne, võeti vastu uusi liikmeid ja tehti mitmeid teisi tähtsaid otsuseid.

Eestist oli meid kohal 14 inimest. Arvukas oli noorema põlvkonna esindus: tervelt kuus kogukonnahuvilist noort inimest, kelle jaoks oli seal eraldi noorteprogramm.

Kogu konverentsi atmosfäär oli väga huvitav, kirju ja inspireeriv – palju uusi tuttavaid, põnevat infot väga paljude kogukondade kohta Euroopas ning ka väljaspool. Neli päeva kestnud konverentsi programm oli ülimalt tihe ja palju võimalusi pakkuv. Hommik algas võimalusega mediteerida, joogatada, teha autentset liikumist või laulda mantraid.

Peale hommikusööki kogunesime kõik ühiselt – üle 400 inimese, suurde telki, kuulamaks selle päeva põhiettekandeid. Õhtupoolikul oli võimalik valida 14 erineva workshopi vahel. Mina osalesin kahel päeval legendaarse John Crofti poolt juhendatud Dragon Dreamingu töötoas ning kahel viimasel päeval loodusega suhtlemise (animal communication) workshopis. Seda juhendas Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit Anne Breitenbach. Kohe sellele järgnes kodugrupi kogunemine (homegroup), mida oli samuti suur valik – kümme erinevat. Peale õhtusööki algas õhtuste presentatsioonide aeg, kus astusid üles uued kogukonnad ja rahvuslikud võrgustikud enda tutvustamiseks. Seal toimus ka meie GEN-Euroopa võrgustiku esitlus.

GEN Euroopa rahvuslike võrgustike esindajad kohtusid esmakordselt eelmisel GEN Europe kogunemisel Schweibenalpi kogukonnas Shveitsis, jätkates seda 3-päevase pikema nõupidamisega Torri Superiore ökokülas Itaalias. Eesmärgiks on koostada ühiselt erinevaid koostööprojekte kogukondliku liikumise toetamiseks kogu Euroopas. Väljundiks oligi tulemuslik koostöö selle aasta kevadel, kui ühistel alustel kirjutati Erasmus+ poolt toetatavaid õpirände projekte, millest osad riigid on saanud toetuse, osad aga mitte ning osad on alles vastuse ootel. Eesti sai Erasmus+ toetuse, mille kaudu saame saata kolm oma haridusvaldkonna inimest koolitustele meie partnerorganisatsioonide (Euroopa ökokülade) juurde. Avaneb võimalus õppida koolitustegevuse korraldamist kogukonna koolituskeskuses, osaleda permakultuuri koolitaja kursusel ning õppida projektijuhtimise uuemaid meetodeid.

Teise ühistööna ja regulaarsete skaibisessioonide vahendusel valmis ökokogukondade inkubaatori koostööprojekt, milles partnerina osaleb ka Eesti. See projekt esitati Saksamaal ja partnereid on seal üheksa. Seega kokku kümne riigi rahvuslikud võrgustikud on osalemas. Õnnestus kohtuda inkubaaroriprojekti partneritega ka selle konverentsi raames, et lõpuks ka väljaspool skaipi üksteist tundama õppida, kes seini veel polnud kohtunud.

 

 

Nagu juba korduvalt mainitud, et programm oli ülimalt tihe, siis oli keeruline leida ühist aega GEN Euroopa rahvuslike võrgustike grupi kohtumiseks. Saime kokku ühises lõunalauas. Pikale arutelule järgmisel päeval mul aga ei õnnestunudki jõuda, kuna sama päeva hommikul kokkulepitud aeg tõsteti tagasi varasemale kellaajale. Kokkuvõtte arutelust tegi mulle Monique Hollandist ning lisamaterjalid-juhised saadetakse e-maili vahendusel.

Olulised teemad olid seal järgmised:
1. GEN Europa kodulehel on võimalik igal riigil teha oma koduleht. See on tasuline. Organiseerijaks on Achim.
2. 2015 aastal on tulemas Euroopa ökokogukondi tutvustav tuur, mis algab aprillis Skandinaaviamaadest, läbib ka Eestit. Edasi kulgeb läbi Kesk-Euroopa ning suundub juulis 20. GEN Europa konverntsi ajaks Findhorni. Seejärel jätkub Lõuna-Euroopas ja lõpeb septembris. Organiseerijaks on Thomas.
3. Poliitika valdkond. Tehakse ettepanek seaduse muudatuseks, et anda seaduslik alus ka holistilise suunaga ökoküladele. Seni on võimalus neid klassifitseerida põhiliselt põllumajanduslike ühendustena.
4. Robert Hall tuleb ka rahvuslike võrgustike ühendusse, kuna Ulrike soovib oma koormust vähendada.
5. Saksamaal on valminud kogukonda tutvustava voldiku alus. See saadetakse igale rahvuslikule võrgustikule – võimalus teha sarnane tutvustav voldik meie võrgustiku kohta nii eesti keeles kui inglise keeles. Hea kasutada järgmistel konverentsidel enda tutvustamiseks.
6. Inkubaatori projekti vastus tuleb 29.juulil.
7. Järgmine kohtumine toimub 2015.aasta 16.-18.jaanuaril Hispaanias Los Portalese kogukonnas. Osalejad peavad ise oma kulud katma.

Oli väga inspireeriv ja huvitav nädal, mille eest veelkord suurimad tänud Kadrile ja teistele projektikirjutajatele, KÜSK-ile ning väga-väga toredatele reisikaaslastele.

Vaata rohkem pilte SIIT