Uudiskiri 1/2015EESTI ÖKOKOGUKONDADE ÜHENDUS

Uudiskiri märts 2015/1

UUDISED 

Edukas KÜSK arenguhüppeaasta on ametlikult lõpetatud

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendusel on heameel kuulutada ametlikult lõppenuks edukas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arenguhüppe projekt "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekute suurendamine", mille kogumaksumuseks oli 11432,67 eurot. Aasta aega kestnud arenguhüppe projekti eesmärkideks olid üle-eestilise koostöövõrgustiku loomine ja kogukondlike algatuste kaardistamine, kommunikatsioonitegevuste regulaarsus, eestvedajate arendamine ning selguse loomine ühenduse edasistes tegevussuundades. Projekti raames toimus 4 ökokogukondade teemalist õhtuseminari, 7-päevane kogukondlike juhioskuste arendamise seminar, 8-osaline Gaia Hariduse teemaline loengusari koostöös TLÜ Ökoloogia Instituudiga, avalik hommikuarutelu poliitikutega (ja selle filmiline kokkuvõte) enne valimisi, valmis uus kodulehtwww.kogukonnad.ee aadressil, 4 ökokogukondade teemalist artiklit (sh 2 inglise keeles), ökokogukondlike algatuste ja ökokogukondliku liikumisega seotud inimeste kaart ning anti välja 4 uudiskirja. Samuti käisid 4 inimest esindamas EÖÜ-d GEN Europe aastakonverentsil, mis toimus 2014. aastal Saksamaal Zegg kogukonnas ja valmis ühenduse tegevuskava aastateks 2015-2018. Sündmustel osales kokku üle 500 inimese ning kaudselt tänu sellele projektile sündis Mõisamaal uus ökoküla "Väike Jalajälg". Täname südamest kõiki vabatahtlikke, kes on projekti panustanud ja KÜSKi eduka koostöö eest! Eriti täname suurimaid panustajaid: Ave Oit, Liina Järviste, Toomas Trapido, Kristina Paškevicius, Krista Noorkõiv, Toivo Aalja, Merili Simmer, Paavo Eensalu, Sven Paulus, Allan Laal, Joel Tambaur, Madis Masing ja Kadri Allikmäe. Loe ka kokkuvõtvat presentatsiooni projektist siit.

EÖÜ juhatus kinnitas tegevuskava aastateks 2015-2018

Ökokogukondade Ühenduse juhatus kinnitas organisatsiooni tegevuskava aastateks 2015-2018. Tegevuskava võtab kokku nii ühenduse eestisisesed kui rahvusvahelised teavitustegevused ja kavandatavad sündmused (sh tõenäoline rahvusvahelise ökokülade võrgustiku GEN Europe aastakonverentsi tulek Eestisse aastal 2018), Gaia Akadeemia avamise (ökokülade teemaline koolituskeha), ühiskondlikes aruteludes ja avalikus poliitikas osalemise kui organisatsiooni sisemise arengu suunad spetsialiseeritud töögruppide loomise. Tegevuskavaga saab lähemalt tutvuda siin. Tegevuskava valmis projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastas EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. www.kysk.ee

2018. aasta GEN Europe konverents tuleb tõenäoliselt Eestis

Märtsis kinnitas Euroopa ökokogukondade ühenduse GEN Europe juhatus ühenduse 2018. aasta konverentsi toimumise Eestis, Lilleoru kogukonnas. Suvel läheb GEN Europe juhatuse otsus kinnitamisele veel organisatsiooni üldkogus, kuid ettevalmistused suure konverentsi võimalikuks Eestisse tulekuks juba käivad. GEN Europe konverents on ülemaailmse mastaabiga kestlikkuse teemat käsitlev konverents, millel igal el aastal osaleb ligi 500 kestliku eluviisi aktivisti üle maailma. Eestis on plaanis lisaks GEN Europe konverentsile korraldada ka laiapõhjaline jätkusuutlikkuse teemat käsitlev eelkonverents Eesti laiemale avalikkusele. Kavandatakse ka koostööd Eesti Vabariigi 100 aastapäeva korraldajatega. Konverentsi Eestisse toomise eestvedaja on Toivo Aalja Lilleoru kogukonnast (toivo.aalja@gmail.com)

Ühendus sai rahastuse Avatud Eesti Fondi projektist

Avatud Eesti Fond otsustas Vabaühenduste fondi programmi raames toetada MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse projekti „Tugevamad ökokülad Eestis kogusummas 7500 eurot. Projekti raames saavad 2 EÖÜ juhatuse liiget sõita Eestit esindama GEN Europe juubelikonverentsile Shotimaal, 2 ühenduse liiget osaleda suvel Soomes toimuval kogukondlike juhioskuste kursusel "Ärkame koos", toimub 3 ökokogukondade õhtuseminari ja antakse välja 3 uudiskirja. 

EÖÜ uus kommunikatsioonijuht on Sven Paulus

Alates aprillist on EÖÜ uus kommunikatsioonijuht EÖÜ üks asutajaliikmeid Sven Paulus. Sven on töötanud aastaid tegevajakirjanikuna, toimetanud ERR saadet "Osoon" ning on ka Tartus toimetava kodanikualgatusliku raadio "Generaadio" üks asutajaid. Sven hakkab juhtima nii ühenduse meediasuhteid kui koordineerima ühenduse kommunikatsiooni töögrupi tegevusi, milleks on infokirja väljaandmine, ühenduse kodulehe ning ühenduse sotsiaalmeediakanali haldamine ja sündmuste promotsioon. Töögrupiga saab liituda, kirjutades Svenile paulus.sven@gmail.com Endine kommunikatsioonijuht Kadri Allikmäe, kes panustas ühenduse kommunikatsiooni eelnevad 7 aastat astus tagasi seoses töökohustustega Mõisamaal, Väike Jalajälg kogukonnas. Kadri jätkab kommunikatsioonitöögrupi liikmena.

Eestit esindab GEN Europe konverentsil Findhornis 6-liikmeline delegatsioon

EÖÜ juhatus on sel aastal otsustanud saata GEN Europe´i 20 aasta juubelikonverentsile 6-liikmelise delegatsiooni, kelle eesmärk on valmistada ette GEN Europe konverentsi tulekut Eestisse ja osaleda aktiivselt GEN´i rahvuslike võrgustike koostööprojektide koosolekutel. Selleaastane konverents toimub Shotimaal, Euroopa vanimas, Findhorni kogukonnas. www.findhorn.org

EÖÜ ja poliitikute vaheline arutelu läks edukalt

18. veebruaril toimus Tallinnas, F-hoones EÖÜ korraldatud hommikuarutelu Riigikogusse kandideerivate erakondade esindajatega. Eelnevalt olid erakondadele saadetud ka küsimused, et uurida, kuidas nad kestliku eluviisiga oma valimisprogrammides arvestavad. Koostööd poliitikutega on plaanis järgnevate aastate jooksul jätkata. Vaata kogu hommikuarutelu siin Loe pressiteadet EÖÜ ja erakondade esindajate kohtumisest enne valimisi siin.

Ühenduse liige Sven Aluste savimaja õppevahend  jõudis 50-sse Eestimaa kooli

Ühenduse liikme Sven Aluste loodud praktiline õppevahend "Savimaja komplekt koolidele" jõudis 50-sse Eestimaa keskkonnaharidust pakkuvasse õppeasutusse just kevade alguseks. Ühenduse ühe asutajaliikme ning loodusehitaja ja koolitaja Sven Aluste õppevahendite komplekt valiti välja riigihankel „Õppevahendite loomine keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks keskkonnahariduse keskustele“. „Õppevahendi eesmärkideks on tutvustada traditsioonilisi loodusehitusvõtteid, taastuvaid energiaallikaid ja praktiliste ülesannetega lõimida koolis erinevad õppeained,“ ütles Sven Õppevahend töötati välja Keskkonnaameti ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusega. 2012-2014 aastal tegi Sven koostööd Findhorni ökokogukonnaga Šotimaalt, mille tulemusena jõudis Eestisse Säästva arengu haridust toetav õppevahendite komplekt "Ökokokomplekt Ecokit ja süsiniku jalajälje vähendamise õpetus koolidele". Projekt oli väga edukas ja sai tunnustatud ka auhinnaga „Keskkonnakäpp 2014“. Projekti toetas EU programm Grundtvig Comenius Regio. Loe lähemalt projektist siitsiit ja siit Sveni kontakt sven@equilibre.ee

Talvine ökokogukondliku liikumise kokkutulek toimus Kihlepal, Pärnumaal

31.jaanuarist 1. veebruarini toimus Eesti ökokogukondliku liikumise talvine kokkutulek Kihlepal, Pärnumaal. Programmi mahtus nii ökokogukondade majandusliku aspekti lähemat vaatlust: Krista Noorkõiv tegi ülevaate Euroopa ökokogukondade Sieben Lindeni, Schloss Templehofi ja Damanhuri majanduslikust ülesehitusest, Mercedes Merimaa jagas infot söödavatest taimedest looduses. Õhtul said osalejad osaleda juturingis ja tantsida. Pühapäeval rääkisime EÖÜ arengusuundadest ja hetkeseisust, pärastlõunal toimus päikesepaneeli töötuba ja esines Kaupo Vipp, toimus arutelu globaalmajandusest ja selle võimalikest alternatiividest. Vaata Kaupo Vipi loengut siit ja tutvu kogu kokkutuleku ülevaatega siin

EÖÜ osaleb GEN Europe rahvuslike võrgustike koostööprojekti planeerimisel 

EÖÜ liige Toomas Trapido esindab Eestit Euroopa ökokogukondade rahvuslike võrgustike esindajate koostööprojektis, mille nimi on SCIPP -  Sustainable Communities Incubator Partnership Programme. Nagu Eestis tegutseb EÖÜ, tegutsevad sarnased riiklikud ökokogukondade võrgustikud pea kõigis Euroopa riikides. Üheskoos kavandatakse ökokülade algatustele suunatud projekti EL Erasmus+ programmi raames. Koostöö eesmärgiks on Euroopa töötada Euroopa tasandil välja koolitusprogramm alustavatele ökoküladele.

TULEMAS

 • 24. aprill-7. mail toimub Eestis permakultuuri sertifikaadi kursus. Kes soovib süvendada oma permakultuuri alaseid teadmisi või saada väga põhjalikku teoreetilist ja praktilist ülevaadet permakultuuri põhimõtetest, siis nüüd on selleks avanenud suurepärane võimalus hea spetsialisti käe all. 24. aprill-7. mail toimub Mõisamaal "Väike Jalajälg" kogukonnas 2-nädalane permakultuuri kursus rahvusvaheliselt tuntud permakultuuri spetsialisti Klaudia van Gool´i eestvedamisel. Klaudia kohta saab rohkem lugeda siit. Kursusele saab eelregistreeruda kirjutades Liina Järvistele liina.jarviste@gmail.com või Ines Margatole mar_gata@hotmail.com Sündmuse kohta lähemalt Facebookis siin: https://www.facebook.com/events/1580670228846642/
 • "Ürgnaise Kutse. Teekond uutmoodi koosolemisele". Kursuse "Ärkame koos" juhendaja Magalie Bonneau-Marcil taas Eestis! Seekord viib Magalie koos Kristina Paškeviciusega läbi rännak-kursuse "Ürgnaise Kutse. Teekond uutmoodi koosolemisele", mis toimub 30. apr.- 3. mai Esna mõisas. Kursus on mõeldud ainult naistele. Loe kursuse kohta lisa siit. Meestele (ja ka naistele, kes kursusele tulla ei saa) viib Magalie läbi kursuse eelse tantsurännaku, mis toimubTallinnas, kolmapäeval, 29. aprillil kell 18.00 (Aadress: Ristiku 69) Registreerumine: kristina.pashkevicius@gmail.com   Registreerumine: kristina.pashkevicius@gmail.com
 • Erasmus+ õpiränded. Ühenduse projekti „Raising the Pedagogical Capacity of Network of Estonian Eco-communities” (rahastab Erasmus+) õpirännetele lähevad lähiajal:
  • Maarja Õunaste - Frilandi kogukond Taanis, permakultuuri õpetaja kursus (temast saab 1. õpetaja Eestis)
  • Risto Bakhoff - Tamera kogukond Portugalis (eesmärk osaleda töövarjuna päikesetehnoloogiatega tegelevate inimeste töös)
  • Ave Oit - Torri Superiore ökoküla Itaalias - grupi töö hõlbustamise ja ruumiloomise kursus
  • Paavo Eensalu - Sieben Linden Saksamaal - Dragon Dreaming (draakoniunistamine) strateegilise planeerimise kursus

Õpirännetel osalejad teevad hiljem õpitud teemal avatud töötoa kõigile huvilistele, samuti on õpirännetel kogutud info jagamist oodata  augustikuisel kokkusaamisel.

 • 22-24. mail toimub Mõisamaal "Väike Jalajälg" kogukonnas kogukondliku otsustusprotsessi "sotsiokraatia" kursus, mida tulevad juhendama Carien Huijzer ja Fredjan Twigt Hollandist. Õpetajate sõite ja lektoritasu rahastab hollandlaste Erasmus+ mobility projekt. Eestil õnnestus projekti kaudu õpetajad saada tänu heale sisekoostööle GEN Europe´is. Lähem info sotsiokraatia ja kursuse kohta siin 
 • Lilleorus on tulemas "Teeme ära" talgupäev ja avatud uste päev. Oled oodatud Lilleorgu külla: Teeme Ära talgupäev, laupäeval 2. mail! Lilleorus on kavandamisel AVATUD kooli ehituse, Elulille pargi korrastamise ja metsaraja arendamise talgupäev. Avatud uste päev, pühapäeval 7. juunil! Kavas on põnevad töötoad, praktilised joogatunnid ja huvitavad loengud. Lastele vahvad omad tegevused. Täpsema kava leiad lähiajal siit
 • Suvine ökokogukondade kokkutulek toimub 28.-30. augustil Mõisamaal. 2015 suvise kokkutuleku teemaks on kogukonna majanduslik aspekt. Lisainfot tulemas


LUGEMIST-KUULAMIST-VAATAMIST

 • Toivo Aalja artikkel: Eesti kui Põhjamaade Päike. Loe siit 
 • EÖÜ seitsmest aastast GEN Europe uudiskirjas (inglise keeles). Artikkel: Kadri Allikmäe. Loe siit
 • 18. veebruaril toimus EÖÜ ja poliitikute ühine hommikuarutelu. Vaata arutelu videot siin
 • Vaata Kaupo Vipi loengut talviselt kokkutulekult Kihlepas. Video on siin
 • Vaata täiendatud EÖÜ videopanka (lisatud veel mõned Sänna loengud!). Siin


TULE PANUSTA ÜHENDUSE TÖÖSSE!

 • Kel on huvi panustada vabatahtlikult MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusse on oodatud kirjutama meie vabatahtlike koordinaator Ave Tuisk´ile: avetuisk@msn.com Meie praeguseid vabatahtlikke saad nähaSIIN
 • Kes soovib saada meie MTÜ liikmeks, kirjutab info@kogukonnad.ee ja täidab liikmeksastumise ankeedi siin
 • Meie ühenduse tegevusse on võimalik panustada ka rahaliselt. See on hea võimalus näidata lihtsa teoga, et toetad jätkusuutlikku elukorraldust loova organisatsiooni tegevusse. MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse arveldusarve Swedbankis on: EE732200221041330534
 • Kel on veel liikmetest maksmata 2015. aasta liikmemaks, siis olete teretulnud seda tegema! Teie toetustega saame tasuda oma püsikulusid (nt kodulehe haldus jne). Liikmemaks on 12 eurot aastas, 1 euro iga kuu eest :)


LINGID

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse facebooki leht: www.facebook.com/kogukonnad

Koduleht: www.kogukonnad.ee

Listiga liitumine-lahkumine SIIN 

Käesoleva uudiskirja valmimisse panustasid Toivo Aalja, Ave Oit, Sven Aluste, Sven Paulus, Toomas Trapido, Liina Järviste, Paavo Eensalu, Madis Masing ja Kadri Allikmäe

Uudiskiri ilmub projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastab EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

© MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus 2014