Gaia Kool

Marit Otsing

EÖÜ liige, Gaia kooli eestvedaja

Gaia Kool on gaia hariduse (www.gaiaeducation.org) põhimõtteid järgiv kool.

Kool sai alguse Gaia hariduse koolitajate täiendõppel, kus põnevate vestluste käigus arutleti Eesti haridusmaastiku võimaluste ning vabaduste teemadel. Korduvalt kerkis esile mõte sellest, mida kõike, lisaks õppekava järgsetele teadmsitele, võiks üks kool laste haridusteele veel kaasa anda.

Nii alustaski 2014. aasta sügisel oma kooliteed Gaia Kool. Gaia Kool on esimene üldhariduskool maailmas, kus järgitakse gaia hariduse põhimõtteid kooskõlas riikliku õppekavaga. Senini on erienvates riikides toimunud gaia hariduse koolitused täiendkoolituste raames.

Gaia Kool on kogukonnakool – arengukeskkond lastele, peredele, õpetajatele ja teistele koolikogukonna liikmetele. Koolis pööratakse tähelepanu sellele kuidas teadmisi jagada nii, et iga õpilase anded leiavad väljundi ning nõrgemad oskused saavad toetatud. Lähtutakse põhimõttest, et parim õpe on praktiline elu ning parim õpetaja on oma ala meister. Kuna klassid on väikesed, siis on võimalik luua lastele võimalusi õppida läbi tegutsemise. Lapsed kauplevad laadal, matkavad, aitavad mesilasi pidada, istutavad puid ja voolivad kausse. Ühesõnaga – elavad.

Gaia Kool – nagu nimigi ütleb – usub Maa ja inimese koosloomesse. Iganädalaselt võib Gaia Kooli lapsi leida metsast, rabast, lõkke äärest või merest. Loodusõpe ja keeleõpe on prioriteedid.

Gaia Kool loob end iga päeva, kuu ja aastaga ning iga koolipäev on avastus, millest õppida.

Kui tahad Gaia Kooli kohta enam infot saada, siis uuri www.gaiaharidus.ee