Uudiskirjad

Uudiskirjad 2/2014, 3/2014, 4/2015 ja 1/2015 ilmusid projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastab EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. www.kysk.ee 

Uudiskirjad 2/2015- 6/2015 ilmusid MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse projekti "Tugevamad ökokülad Eestis" raames. Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Project was supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonian Foundation.