Uudiskiri 2/2015


​​

EESTI ÖKOKOGUKONDADE ÜHENDUS

Uudiskiri mai 2/2015

Pildil sotsiokraatia kursuse lõpetamine Mõisamaal. Pilt: Paavo Eensalu

"Kui see pole lõbus, siis see pole jätkusuutlik" (Guy Dauncey). 

UUDISED 

Selle aasta suvine ökokogukondade kokkutulek toimub 28.-30. augustil Mõisamaal

2015. aasta ökokogukondade liikumise suvine kokkutulek toimub 28 - 30. augustil Mõisamaal Väikese Jalajälje ökokogukonnas Raplamaal. Kokkutuleku peateemaks on jätkusuutlik majandus. Arutleme  kas ja kuidas on võimalik luua eetilisi ja loodussäästlikke majanduslikke mudeleid olukorras, kus paljud ressursid on väga piiratud või lõppemas. Kokkutulek toob meile nii maailmakuulsaid esinejaid kui kohalikku tarkust kandvaid praktikuid. 

 • Charles Eisenstein, üks kingimajanduse kuulsamaid eestkõnelejaid ja püha majanduse (Sacred Economics) kontseptsiooni kandja, on lubanud meiega ühineda Ameerikast Skype teel. Loe lähemalt tema töödest siin: http://charleseisenstein.net/ ja http://sacred-economics.com/ 
 • Thomas Heuser ZEGG ökokülast Saksamaal tuleb kõnelema sealse kogukonna majandusliku toimimise alustest. Loe lähemalt ZEGG ökoküla kohta SIIT 
 • Liina Järviste Väikese Jalajälje kogukonnast, kes kõneleb augustis aastaseks saava ökoküla majanduslikust ülesehitusest. 
 • Reet Aus Lilleoru kogukonnast räägib oma uurimistöö ja ettevõtluse näitel sellest, kuidas on võimalik üksikisikul muuta keskkonda raiskavat tootmissüsteemi. Reeda tegemistest loe SIIT 

Kokkutulekul jagavad oma kogemusi ka erinevaid kogukondliku majandamise head näited üle terve Eesti. Sündmuse raames paneme püsti oma laada, et toetada üksteise tegemisi. Õhtuti toimuvad tants ja trall ning higitelgi tseremooniad. 

Rohkem infot kokkutuleku kohta Liina Järvistelt liina.jarviste@gmail.com. Peatselt avaneb ka kokkutuleku veeb http://kokkutulek.kogukonnad.ee (anname märku). Rohkem "Väike Jalajälg" kogukonna kohta SIIT

 

Algas  EÖÜ Avatud Eesti Fondi VÜF projekt "Tugevamad ökokülad Eestis"

Eesti Ökokogukondade Ühendus alustas projektiga "Tugevamad ökokülad Eestis", mida rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti fondi vahendusel. Toetuse suurus on 7500€. Projekt kestab 1. aprill 2015 - 1. jaanuar 2016.

Projekti raames teavitame süstemaatiliselt avalikkust ja teemast huvitatuid EÖÜ tegevusest, eesmärkidest ning ökokogukondlikest praktikatest, levitame regulaarseid infokirju, teeme sotsiaalmeedia postitusi, uuendame kodulehte ning korraldame üleriiklikke meedia kajastusi. Korraldame suvise ökokogukondade kokkutulek-konverentsi "Praktilised lahendused jätkusuutlikuks majandamiseks", kuhu on teretulnud kõik kogukondlikust ja jätkusuutlikust elust huvitatud inimesed. Samuti saab üks EÖÜ võtme-vabatahtlik osaleda EÖÜ katuseorganisatsiooni GEN Europe (Global Ecovillage Network Europe) iga-aastasel konverentsil ja koolitusel, mis seekord toimub Findhorni ökokülas Šotimaal. Projekti raames saavad ka kolm EÖÜ liiget osaleda ökokogukondlike liidrioskuste 7- päevasel koolitusel "Ärkame koos" Soomes. Toimub kolm õhtuseminari. Kogu projekt on suunatud uute huviliste ja vabatahtlike kaasamisele EÖÜ tegevusse, olemasolevate ökokogukondade ja kogukondlike algatuste liikmete oskuste parandamisele. Loe projekti eesmärkidest lähemalt SIIT 

Projekti juht on Kristina Paškevicius (kristina.pashkevicius@gmail.com), kommunikatsiooni eest vastutavad Kadri Allikmäe (katariina.allikmae@gmail.com) ja Sven Paulus (paulus.sven@gmail.com).

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonian Foundation. 

Kursuse "Ärkame koos" toetuse saajad

Ökokogukondlike liidrioskuste 7- päevasele koolitusele "Ärkame koos" sõidavad projekti rahalise toetusega EÖÜ kauaaegsed liikmed ja aktiivsed vabatahtlikud Kadri Allikmäe, Ave Tuisk ja Ergo Tisler. EÖÜ kuulutas välja avaliku pakkumise, laekus neli avaldust ja nemad osutusid väljavalituteks. Kursusel osalemine toimub MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse projekti "Tugevamad ökokülad Eestis" raames. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Gaia Akadeemia

Sügisel alustab EÖÜ tiiva all Gaia hariduse tugistruktuurina tegevust Gaia Akadeemia. Esimese põhjaliku kursusena pakub Gaia Akadeemia välja aastase õppeprogrammi, mille teema on  "„Ettevalmistus eluks 21. sajandil – terviklikul elukäsitlusel põhinevad koosloomise tööriistad“. Programmis käsitletakse ökokogukondade loomise, juhtimise, sotsiaalse elukorralduse, majandusliku ülesehituse ja ökoloogilise eluviisi erinevaid aspekte.

Õppetsükkel kestab 2015. aasta septembrist 2016. aasta augustini ning toimub peamiselt nädalavahetustel, keskmiselt 1 pikk nädalavahetus (reede lõunast pühapäeva lõunani) kuus, lisaks toimuvad 3-5-päevased õppeperioodid 2016.a. suvel. Grupi suurus on kuni 30 inimest. Toimumise kohad: Tallinn, ökokogukonnad ja muud huvitavad kohad. Loe teemade kohta ja õppepäevade pikkuse kohta lähemalt SIIT

Õppejõududeks on oma ala tipptegijad Eestist ning võimaluse korral kutsume esinema ka välislektoreid. Täpsem programm, ajakava ja korralduslik osa on välja töötamisel, kuid huvi korral võib juba ühendust võtta ja eelregistreeruda.

Lisainfo: Toomas Trapido, toomas.trapido@gmail.com55570010

FB: https://www.facebook.com/groups/gaiaakadeemia

EÖÜ läheb Paides toimuvale Arvamusfestivalile ökoriigi põhimõtteid ja Gaia Kooli tutvustama!

Reedel, 14. augustil tutvustab EÖÜ kogukonnakoolide teema-alal ökokogukondades tuntud Gaia Kooli ning laupäeval 15.augustil tutvustab EÖÜ Ökoriigi teema-alal ökokogukondlikku eluviisi. Terve päeva kestva programmi raames tutvustatakse mitmeid kogukondlikke rituaale ja tseremooniaid. Arutelu põhiteemadeks on tänapäeva ökokogukonna olemus, diskussioon inimese sisemaailma ehk sisemise ökoloogia teadvustamisest ning kas Eestist võiks saada ökoriik. Kogukonnakoolide külas esindavad EÖÜ-d Marit Otsing (EÖÜ ja Gaia Kool,marit@bucha.ee) ning Toomas Trapido (EÖÜ, toomas.trapido@gmail.com). EÖÜ esinduse „ökoriik“ eestvedaja arvamusfestivalil on Toivo Aalja (MTÜ Lilleoru, toivo.aalja@gmail.com). 

 

Mõisamaal toimus Eesti esimene sotsiokraatia kursus

22.-24. mail toimus Mõisamaal teadaolevalt Eesti esimene kogukondliku otsustustehnika "sotsiokraatia" kursus, mida viisid läbi Fredjan Twight ja Carien Huijzer Hollandist. Kolmepäevasel kursusel osales ca 30 inimest üle Eesti: kokku oli tulnud nii kogukondlikust elust huvitatud inimesi, juhtimisspetsialiste, ehitajaid kui õpetajaid. Osalejad said kogemuse võrdsusel, läbipaistvusel, efektiivsusel ning paindlikkusel põhinevast otsustusprotsessist, kus lähtutakse ringi meetodist (kõik inimesed on võrdsel tasandil), nõusolekust (mitte konsensusest) ja erinevate töögruppide omavahelistest seostest (topeltlinkidest). Sotsiokraatia erineb konsensuse otsustusprotsessist seeläbi, et eitava vastuse puhul mõnele otsusele tuleb seda ka põhjalikult ja kaalukalt argumenteerida. Samas võetakse eitavat vastust kui kingitust, et otsuste lõpptulemus saaks kvaliteetsem ning laiapõhjalisem. Selle tehnika suurimaks hüveks peetakse grupiusalduse ja võrdsuse suurendamist ning teineteisest erinevate inimeste koostöövõime suurendamist. Sotsiokraatia kohta on võimalik täiendavalt lugeda SIIT  Kursusel osalejad said ka hea struktuuri efektiivsete ning sotsiokraatial põhinevate koosolekute läbiviimiseks, mida saab kasutada igas keskkonnas või organisatsioonis, kus grupiga tööd tehakse. Kursusejuhendajate sõite rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ programm. Kursus sai teoks tänu heale sisekoostööle Euroopa ökokogukondade võrgustikus GEN Europe. Mõningaid kursuse pilte saab vaadata SIIN 

 

EÖÜ soovitab: jäädvusta end oma lemmikhiiepaigaga 

Tule osale Hiiepaiga lõbusas teavituskampaanias  – PUUENDEL – see tähendab pilti - selfiet, mille peal on inimene jäädvustanud end oma lemmikpuuga. Teavituskampaania eesmärk on näidata, et puud, loodus ja laiemalt elu läheb meile korda ning anda paljudele põhjus puu juurde minna ja saada kogemus selle puudutamisest, et teadvustada ja tugevdada seda, mis meid ühendab – pärimus ja juured. See teeb inimese õnnelikumaks ja tervemaks, et oleme puu-, metsa- ja looduserahvas. Kampaania kestab terve suve ja soovime ühtlasi püstitada ka rekordi – hiidgalerii, kus suur osa elanikkonnast on jäädvustanud end oma lemmikpuuga. Seda siis jällegi selleks, et tõmmata laiemat tähelepanu loodusele, looduslikele pühapaikadele ja nende väärtustamisele.
Loe kampaania kohta lähemalt SIIT ja SIIT

Eestit esindab GEN Europe konverentsil Findhornis 5-liikmeline delegatsioon

EÖÜ juhatus on sel aastal otsustanud saata GEN Europe´i 20 aasta juubelikonverentsile 5-liikmelise delegatsiooni, kelle

eesmärk on valmistada ette võimalikku GEN Europe konverentsi tulekut Eestisse aastal 2018 ja osaleda aktiivselt GEN´i rahvuslike võrgustike koostööprojektide koosolekutel. Selleaastane konverents toimub Šotimaal, Euroopa vanimas, Findhorni kogukonnas. www.findhorn.org 

EÖÜ-d lähevad esindama organisatsiooni kauaaegsed vabatahtlikud Ave Oit ja Toivo Aalja (Lilleoru), Toomas Trapido (EÖÜ ja Gaia Akadeemia), Liina Järviste ja Kristina Paškevicius (EÖÜ, Väike Jalajälg). Ka teised huvilised on konverentsile oodatud. Loe konverentsi kohta lähemalt SIIT ja SIIT  Ühe EÖÜ esindaja sõitu rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel EÖÜ projekti "Tugevamad ökokülad Eestis" raames. Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonian Foundation. 

TULEMAS

 • Erasmus+ õpiränded. Ühenduse projekti „Raising the Pedagogical Capacity of Network of Estonian Eco-communities”(rahastab Erasmus+) õpirännetele lähevad lähiajal:
  • Paavo Eensalu - Sieben Linden Saksamaal - Dragon Dreaming (draakoniunistamine) strateegilise planeerimise kursus. 14.-19. juuni
  • Risto Bakhoff - Tamera kogukond Portugalis (eesmärk osaleda töövarjuna päikesetehnoloogiatega tegelevate inimeste töös) 1.-15. august

Õpirännetel osalejad teevad hiljem õpitud teemal avatud töötoa kõigile huvilistele, samuti on õpirännetel kogutud info jagamist oodata augustikuisel kokkusaamisel. Õpirännetel on juba käinud Krista Noorkõiv (Sieben Lindeni kogukonnas Saksamaal, kursus"Inspiring Change"), Maarja Õunaste (Frilandi kogukond Taanis, permakultuuri õpetaja kursus) ja Ave Oit (Torri Superiore kogukond Itaalias, kursus "Facilitation, collaboration and change").

 

 • Lilleorus on 7. juunil tulemas avatud uste päev. Oled oodatud külla: Avatud uste päev, pühapäeval 7. juunil! Kavas on põnevad töötoad, praktilised joogatunnid ja huvitavad loengud. Lastele vahvad omad tegevused. Täpsema kava leiad SIIT
 • Pööripäeva tantsulaager Mõisamaal. 19.-21. juunil toimub Mõisamaal Tantsurännaku suvelaager ja Pööriöö tuletants, mida veavad Kristina Paškevicius ja Rain Vainik. Kursusel on oodata ekstaatilisi tantsurännakuid ja põnevaid praktikaid, mis viivad sügavasse kontakti iseendaga ja teistega. Meditatsioonid, jalutuskäigud, taimetoit, uni, õhk, tuli, päike, tuul, vesi. Lähem info sündmuse kohta SIIT
 • Suvine ökokogukondade kokkutulek toimub 28.-30. augustil Mõisamaal. 2015 suvise kokkutuleku teemaks on kogukonna majanduslik aspekt. Lisainfot loe käesoleva uudiskirja "Uudised" alajaotusest ning peatselt ka kokkutuleku veebis http://kokkutulek.kogukonnad.ee
 • Saviehituse koolitused Hobukooli Pargis: säästva arengu, ökoehituse ja hobuteraapiaga tegelevas Hobukooli Pargis Järvamaal on sel suvel võimalik osaleda savikrohvi koolitusel, mis toimub 17.-18. juulil ja 24.-25. juulil. Tegemist on praktilise savikrohvi koolitusega, kus kasutatakse erinevaid tehnikaid nii Euroopast kui Jaapanist. Lähem info: Sven Aluste, sven@equilibre.ee ja 56 203 777 Vt ka www.equilibre.ee

 

LUGEMIST-KUULAMIST-VAATAMIST

 • Marit Otsingu artikkel Eesti Gaia koolist rahvusvahelise Gaia Hariduse (Gaia Education) lehel. Loe SIIT
 • Kadri Allikmäe artikkel sotsiokraatiast Bioneer.ee-s. Loe SIIT
 • Reet Saar (Raplamaa Sõnumid, Märjamaa Nädalaleht) kirjutab Eestis toimunud rahvusvahelisest permakultuuri sertifikaadikursusest ning selle juhendaja Klaudia van Goolist. Vt lehekülg 4. Loe SIIT

 

TULE PANUSTA ÜHENDUSE TÖÖSSE!

 • Kel on huvi panustada vabatahtlikult MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusse on oodatud kirjutama meie vabatahtlike koordinaator Ave Tuisk´ile: avetuisk@msn.com Meie praeguseid vabatahtlikke saad näha SIIN
 • Üleskutse panustada kestliku maailma tekkesse: astu EÖÜ liikmeks! Liikmeks saada soovijatel palume kirjutada info@kogukonnad.ee ja täita liikmeksastumise ankeedi siin

·  Meie ühenduse tegevusse on võimalik panustada ka rahaliselt. See on hea võimalus näidata lihtsa teoga, et toetad jätkusuutlikku elukorraldust loova organisatsiooni tegevusse. MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse arveldusarve Swedbankis on: EE732200221041330534

·  Kel on veel liikmetest maksmata 2015. aasta liikmemaks, siis olete teretulnud seda tegema! Teie toetustega saame tasuda oma püsikulusid (nt kodulehe haldus jne). Liikmemaks on 12 eurot aastas, 1 euro iga kuu eest :)

 

AMETLIK

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse kommunikatsioonijuht Sven Paulus paulus.sven@gmail.com

Juhatuse esinaine Ave Oit ave@kogukonnad.ee 

 

LINGID

 • GEN Europe koduleht. Facebooki leht SIIN 
 • GEN International koduleht. Facebooki leht SIIN
 • nextGEN noortevõrgustik
 • BEN (Baltic Ecovillage Network) Facebooki leht SIIN

 

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse facebooki leht: www.facebook.com/kogukonnad

Koduleht (arenemas-kasvamas): www.kogukonnad.ee

Listiga liitumine-lahkumine SIIN 

 

Uudiskiri ilmub MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse projekti "Tugevamad ökokülad Eestis" raames. 

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. 

Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonian Foundation. 

© MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus 2015