Gaia Akadeemia kutsub õppima tervikliku eluviisi aluseid

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse asutajaliikme ja praeguse juhatuse esimehe, Toomas Trapido, algatatud Gaia Akadeemia tegutseb juba teist aastat ning on ökokogukondliku elu- ja mõtteviisi juurde toonud kümneid inimesi. 

Gaia Akadeemia on jätkusuutliku eluviisi süvendatud koolitusi pakkuv EHISes registreeritud täienduskoolitusasutus, mis kasvas välja ühenduse 2014-2015 aasta KÜSKi rahastatud projektist (MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendmine), eriti selle projekti raames toimunud õhtuseminaridest ja loengutest TLÜ ökoloogia instituudis. Kuna õhtuseminaride osalejate arv ületas alati meie ootusi, siis oli näha, et on tekkinud nälg kogukondlike praktikate süvitsi tundmaõppimiseks.

Gaia Akadeemia osalejad talvel Mõisamaal 

Gaia Akadeemia hakkaski pakkuma aastaseks programmiks vormitud jätkusuutliku eluviisi terviklikku õppeprogrammi täiskasvanutele, mille lõpetajad saavad rahvusvahelise EDE tunnistuse (Gaia Education’i sertifikaat). EDE (ecovillage design education) tähendab tõlkes ökokülade loomisele suunatud haridusprogrammi.

Läbitavad teemad on järgnevad:

 •   Ökoloogilise ja koostööl põhineva ilmavaate alused,
 •   Looduselt õppimine, kuulamine, märkamine, tegevused looduses,
 •   Loodust jäljendav füüsiline ja sotsiaalne kavandamine, permakultuur,
 •   Kogukonna loomine ja hoidmine,
 •   Suhtlemine, otsuste tegemine, konfliktide lahendamine, hea õhkkonna loomine,
 •   Isiklik jõustamine ja juhtimine,
 •   Tervis, tervise eeldused isiklikul ja grupi tasandil,
 •   Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt hoolivad majandusmudelid, jagamismajandus,
 •   Sotsiaalne ja kogukondlik ettevõtlus, täiendavad rahasüsteemid,
 •   Ökoloogiline ehitamine,
 •   Toit, toidu kasvatamine, toidu tervislikkus,
 •   Looduse taastamine ja tervendamine,
 •   Kogukondlik haridus, uued koolid,
 •   Maailmavaade kogukondades, loovus ja kunst igapäevaelus,
 •   Ülevaade erinevatest jätkusuutlikkuse poole pürgivatest liikumistest, ökokogukonnad, üleminekulinnad jt,
 •   Praktilised rühmatööd.

Akadeemia kursusi on juhendanud õpetajad nii Eestist kui välismaalt: kogukonna "Väike Jalajälg" loojad: Paavo Eensalu, Ave Tuisk, Riinu Lepa, Liina Järviste ja Merili Simmer; Järvamaal Koordi külas Hobukooli Pargi ja loodusehituse keskuse loonud Sven Aluste ja Eesti ökokogukondade liikumise üks algatajaid Toomas Trapido. Rahvusvahelised õpetajad on olnud Ina Meyer-Stoll ja Achim Ecker (ZEGGi ökokülast Saksamaalt)

Programmi kohta loe lähemalt SIIT

Eelmisel kevadel lõpetas akadeemia esimene lend, olles läbinud ca 250 tundi koolitusi, mis toimusid kaheksal korral aasta jooksul 3-4 päevaste sessioonidena. Kokku lõpetas eelmisel aastal Gaia Akadeemia tervikliku eluviisi aluste (TEA) kursuse 22 inimest ja sel aastal on osalejaid nii TEA kui õpetajakoolitusel ca 40 inimest. 

Sel aastal lõpetab juba TEA teine lend ning põhikursusele on lisandunud ka "Meie aja teadliku õpetaja" kursus.

2017.aasta sügisel alustab akadeemia kolmandat õppeaastat ning pakume järgmisi aastaseid kursusi:

 • "Tervikliku eluviisi alused" ehk nö maailmamuutjate baaskursus
 • "Meie aja teadlik õpetaja", mis on mõeldud eelkõige õpetajatele, kes soovivad terviklikku maailmanägemist õppetöösse integreerida.


Lisaks on plaanis alustada aastase pärimuse aluste kursusega.

Ühenduse koolitustegevus on tänu Gaia Akadeemiale läinud sisulisemaks, sügavamaks ning ühtne programm on võimaldanud laiemale huviliste seltskonnale anda edasi mitmete Eesti jätkusuutlikkuse pioneeride ja ekspertide kogemusi, mida nad on aastaid omandanud nii Eestis kui välismaal ning katsetanud ka praktikas. Oleme siiralt tänulikud kõigile osalejatele ja panustajatele. Tänu Gaia Akadeemia loomisele oleme mitmeid samme lähemal, et jõuda kogukondliku ja jätkusuutliku maailmani.

Täpsem info ja eelregistreerimine:
www.gaiaakadeemia.ee
55570010
info@gaiaakadeemia.ee