Kutse Eesti Ökokogukondade Ühenduse üldkoosolekule

Head EÖÜ liikmed,

Olete oodatud Eesti Ökokogukondade Ühenduse üldkoosolekule 6. juunil 2017!
Toimumispaik: Teadlikkuse Rakendamise Kool Lilleorus, Taevasmaa tee 2, Aruvalla külas.

Tänavune üldkoosolek toimub juunikuus, et kinnitada majandusaasta aruanne enne 1. juulit. Et oleks rohkem häid põhjuseid kokku saada, on päevakorras ka mitmed sisulised teemad ja võimalus tutvuda Lilleorus toimunud arengute ja käimasolevate ettevalmistustega suureks rahvusvaheliseks GEN Europe konverentsiks juulis 2018.

Päevakorras:

1. 2016.a. majandusaasta aruande ülevaade ja kinnitamine (seaduse kohaselt peab see olema kinnitatud enne 1. juulit). Saadame aruande ka kirja teel tutvumiseks enne üldkoosolekut.

2. GEN Europe 2017 konverentsist 16-21.juulil Ängsbackas, Rootsis: http://gen-europe.org/news-events/index.htm. Eesti delegatsiooni ettevalmistusest ja osalemisest.

3. Tutvumine GEN Europe 2018 konverentsi ettevalmistustega Lilleorus ning ülevaade läbiviimise plaanidest 7.-15. juulil 2018. Konverentsi järjest täienev koduleht: http://gen2018.ee/.

4. Tutvumine Mahe-Eesti ehk Organic Estonia initsiatiivgrupi liikmete, nende tegemiste ja plaanidega: http://www.organicestonia.ee/en/. Külalisteks Krista Kulderknup, Rein Einasto jt.

5. Tutvumine Ökoriik Eesti initsiatiivgrupi liikmete, nende tegemiste ja plaanidega. Külalisteks Rea Raus, Emil Rutiku jt.

6. juuni päevakava ettepanek Lilleorult:

Lilleoru pakub soovijatele võimaluse tulla kohale juba päeval. Palume üldkoosolekule registreerudes teatada ka enda saabumise aeg, et Lilleorus teataks teiega arvestada.

12:00 - 13:00 Saabumine neile, kes huvitatud talgutööst GEN 2018 ettevalmistuses, sh Teadlikkuse Rakendamise Kooli hoone ehitusel, mis saab olema konverentsi süda.

12:30 - 13:30 Lõuna. Söök on talgulistele tasuta, sööjate arv on kokkadele vajalik ette teada.

14:00 - 16:45 Osalemine GEN 2018 objektide ettevalmistuses, sh. talgutöö koolimaja ehitusel.

17:00 - 17:45 Saabumine ja kogunemine Teadlikkuse Rakendamise Koolis. Võimalus tutvuda ehitamisel oleva hoonega, omavahel juttu ajada ja einestada enne algust.

18:00 - 21:00 Üldkoosolek.

Palun registreeru üldkoosolekule knoorkoiv@gmail.com (EÖÜ juhatuse liige Krista Noorkõiv)

Kui sa ei saa osaleda, palun saada oma kirjalik volitus hääletamiseks samuti Kristale knoorkoiv@gmail.com

Lilleorgu kohaletuleku juhend: http://www.lilleoru.ee/et/kuidas-tulla. Kõige parem koht parkimiseks on Lilleoru külaliste parkla, selleks sõitke MTÜ Lilleoru viidast mööda ja eesoleva kurvi pealt otse sisse Taevasmaa teele, kust juba viit näitab paremale parklasse. Siit on hästi näha uus Teadlikkuse Rakendamise Kool, kus toimub kogunemine ja koosolek.