Kogukondade kaart

Kogukondade ja inimeste kaart on kaardirakendus, mille kaudu võid saada ülevaate Eestis tegutsevatest ökokogukondlikest ettevõtmistest ja liikumisega seotud inimestest. Vasakul nurgas saad valida ka kaardi vaate kihi kaupa: kogukonnad või inimesed.

Kui Sinu kogukonda või kogukondlikku algatust veel kaardil pole, kuid sooviksid selle lisada, palun vasta küsimustikule siin

Kui Sina ise pole veel kaardil, kuid pakud mõnda teenust või toodet, mis on seotud kestlikkuse 4 aspektiga (majanduslik, ökoloogiline, sotsiaalne või maailmavaateline), ja sooviksid enda info kaardile lisada, palun vasta küsimustikule siin.

Küsimustikes on ära mainitud, millise infot kuvame avalikult siin kaardil. Täismahus vastused lähevad EÖÜ andmebaasi.